Eğitimleri süresince ve mesleki uygulamalarında karşılaştıkları ya da karşılaşabilecekleri konularda çözüm bulabilirler,

Mezuniyet öncesi çeşitli eğitim modelleri ile gelişimlerine katkı sağlayabilirler,

Mezuniyet için gereken staj programı konusunda destek alabilirler,

Mezuniyet sonrası sertifika programları ile, kendilerini geliştirebilir ve kendilerini güncellemek istedikleri alanlarda destek alabilirler,

Nütrisyon alanında branşlaşmak istediklerinde, seçecekleri eğitim modelleri ile kariyerlerine yön verebilirler,

Kurumsal beslenme danışmanlığı verebilmek için yetiştirilebilir ve hizmeti almak isteyen kurum ya da kuruluşlara yönlendirilebilirler,

NN ün bir parçası olarak, bu alanda çalışanlarla sürekli iletişim halinde kalabilir, birlikte proje ve çalışmada yer alabilirler,

Bu network sayesinde; arzu ettiklerinde çeşitli bilimsel araştırmalara da katılabilirler.