NN Misyon

Hastalıklardan korunma ve tedavisinde oldukça önemli yeri olan beslenmenin; sağlık çalışanları tarafından ortak bir paydada yönetilmesi için bir network oluşturmaktır. Bu amaçla, bu alanda çalışan ve çalışmayı planlayan kişilerin mesleki kariyerlerine destek olmak, birikimlerine hızla değişen bilimsel yenilikleri eklemek, gerekli eğitimleri vermek, ihtiyaç olduğunda kurumsal danışmanlık verebilecekleri bir altyapı sağlamak ve aralarında bir network oluşturmaktır.

 
   NN Vizyon

Hekimler, diyetisyenler, hemşireler, diğer sağlık çalışanları ve araştırmacılara lisans eğitimleri süresince ve mezuniyet sonrasında destekleyici eğitimler sunmak ve bilimsel araştırmalara katkı sağlamak,

Nütrisyon alanındaki deneyim ve bilgileri biraraya getirerek, bu alanda standardizasyon sağlanmasına katkıda bulunmak,

Tıbbın yeni alanları ile nütrisyon bilimini ilişkilendirmek,

Ulusal ve uluslararası alanda nütrisyon konusunda etkin olacak bir network oluşturmak,

Nutrisyon alanında çalışan/çalışacak kişilerin toplumu doğru bilgilendirmesine aracı olmak,

NN de yer alarak belirli eğitimleri tamamlayanlara, ilgi alanlarındaki iş sahalarında yol gösterici olmak.