Günümüzde bilişim olanaklarının ve teknolojilerinin değişmesi ile insan ilişkileri, eğitim gibi pek çok alanda farklı bir dünyadayız. Birçok otoritenin kullandığı ve benim de sevdiğim terminoloji ile digital çağ olarak da adlandırabileceğimiz bu süreçte hayatımıza bazı yeni kavramlar girdi:

  • Yapay zeka
  • Nesnelerin interneti
  • Quantum bilgisayar
  • 5G ile gecikmesiz iletişim
  • Öğrenen bilgisayarlar
  • İnsansı robot Sophia ve diğerleri

Artık sanayi 4.0, toplum 5.0 dönemini yaşıyoruz.

Eğitim ve öğrenme araçları, yöntemleri tamamen değişti. İnsanlar arası ilişkiler ve iş alanları da değişti.

Klasik yöntemlerle yetişen, eğitilen insan gücü sayısal olarak artarken, aslında digital çağa uygun olarak evrilmiş bireylere ihtiyaç arttı.

Toplum 5.0 ile birlikte farklı networklere gereksinimler doğdu.

Nütrisyon Network bu anlamda bir ilk olarak, nütrisyon alanında çalışan ve çalışmayı planlayan kişilerin mesleki kariyerlerine destek olmak, birikimlerine hızla değişen bilimsel yenilikleri eklemek, gerekli eğitimleri modern yöntemlerle, hem e-öğrenme ve hem de yüzyüze kurslarla vermek, ihtiyaç olduğunda kurumsal danışmanlık verebilecekleri bir altyapı sağlamak ve en önemlisi de tüm katmanlarla aralarında bir network oluşturmak amacıyla kurulmuştur.

Bu network içine dahil olanlar yerli ve yabancı pekçok bilim insanı ile birlikte farklı alanlardaki fikir önderleri, markalaşmış kişiler ve kurumlarla sürekli bir iletişim ve paylaşım içinde olacaklar.

Herkesi bu yeni ve güncel networke dahil olmaya davet ediyorum.

En içten sevgilerim ve başarı dileklerimle,