İlk Bakışta


Klinik Nütrisyon


Beslenme ile ilgili değişiklikleri, bunların vücutta yarattığı etkileri, sonuçlarını, hastalıklarla olan ilişkilerini ve beslenme bozukluklarının tedavi yöntemlerini inceleyen bilim dalına klinik nütrisyon denir.

Klinik nütrisyon tek başına bir bilim dalı olmaktan ziyade interdisipliner bir alandır ve diyetisyenlerin, doktorların, hemşirelerin ve eczacıların birlikte çalışmalarını gerektirir. Ancak, bu birlikte çalışmanın içeriğini bilimsel anlamda doldurabilmek için her bir alanın kendi temel birikimlerine klinik nütrisyon konusundaki bilgilerin de eklenmesi gerekir. Dünyanın pek çok ülkesinde yeni bir uzmanlık alanı şeklinde çalışırken, farklı ülkelerin değişik uygulamaları da vardır.

Hastanelerde ve özel kliniklerdeki sağlık çalışanlarının bu alandaki bilgilere sahip olmaları gerekir. Enteral ve parenteral nütrisyonla ilgili bütün detayların online ve yüzyüze kurslarla verileceği bu bölümün temel amacı; katılımcıları kendi spesifik alanlarındada sahip oldukları bilgilerin dışında klinik nütrisyonun ayrıntıları ile de zenginleştirmektir.